תהליך הגירושין בשיתוף פעולה נבנה בהתאם לצרכיה המיוחדים של כל משפחה, תוך מזעור נזקים עבורך ועבור ילדיך. 


מגוון אפשרויות לתהליך הגרושין בשיתוף פעולה:

• התייעצות עם עורך דין או יועץ גירושין
התייעצות בלבד, לשם קבלת מידע וייעוץ, שיתרום לניסיון להגיע להסכם גירושין במו"מ בין בני הזוג.

• ליווי אישי משפטי לכל אחד מבני הזוג- צוות בסיסי 
עורכי הדין של צוות נפרדים יסייעו לצדדים להגיע להסכם גירושין, בתהליך בו מתקיימות ישיבות נפרדות בין כל צד ויועצו המשפטי וכן ישיבות משותפות לעורכי הדין ולצדדים ביחד. 

 ליווי אישי משפטי לכל אחד מבני הזוג ובנוסף ליווי של יועצי גירושין - צוות מורחב
בתהליך זה עורכי הדין יסייעו לצדדים להגיע להסכם גירושין ויעניקו לווי משפטי צמוד לכל צד וויועצי הגירושין יעניקו תמיכה רגשית אישית וסיוע לצדדים בהכנת הילדים לתהליך הפרידה ובתכנון ההורות אחרי הגירושין. במסגרת הליך זה תהיינה ישיבות נפרדות של הצדדים עם עורכי דינם לצורך הסדרת הנושאים במחלוקת וכן תתקיימנה ישיבות נפרדות של הצדדים עם יועצי הגירושין להתמודדות עם הקשיים הרגשיים,  עם הנושאים הקשורים בילדים, וכיוצא באלה. ניתן למנות לכל בן זוג יועץ גרושין או יועץ גרושין אחד לשני בני הזוג. מתקיים קשר מקצועי שוטף בין כל בעלי המקצוע לטובת המשפחה.

גישור
מגשר מקצועי, מבין חברי הצוות, מסייע לבני הזוג להגיע להסכמות. במסגרת הגישור כל אחד מבני הזוג , במידת הצורך, יכול להעזר בלווי או בייעוץ של עורכי הדין.

 

יתרונות תהליך הגרושין בשיתוף פעולה:

• יעיל ומהיר
• שליטה של בני הזוג בקבלת החלטות לגבי עתידם ועתיד בני משפחתם
• שימת דגש על טובת הילדים וצרכיהם
• הכוונה ועידוד לתקשורת פתוחה בין בני הזוג ולשיתוף פעולה הורי בהווה ובעתיד
• השגת הסכם הוגן
• גירושין בתהליך שאינו הרסני. אינו גורם להסלמת המחלוקות ואינו פוגע ביחסים
• מתן מענה מותאם לצרכים ולאפשרויות של כל משפחה ומשפחה
• חוסך למשפחה כסף רב (לעומת התדיינות משפטית ארוכה)